We Care

FOR YOUR 

INFORMATION SECURITY
& BUSINESS CONTINUITY

Pomažemo organizacijama svih veličina i
djelatnosti u zaštiti od prijetnji informacijskoj sigurnosti i kontinuitetu poslovanja. Pomažemo u poboljšanju otpornosti i smanjenju potencijalne štete u slučaju incidenata.

Mentorstvo, vođenje & podrška

We Care

FOR YOUR 

INFORMATION SECURITY
& BUSINESS CONTINUITY

Pomažemo organizacijama svih veličina i
djelatnosti u zaštiti od prijetnji informacijskoj sigurnosti i kontinuitetu poslovanja. Pomažemo u poboljšanju otpornosti i smanjenju potencijalne štete u slučaju incidenata.

Mentorstvo, vođenje & podrška

We Care

FOR YOUR 

INFORMATION SECURITY
& BUSINESS CONTINUITY

Pomažemo organizacijama svih veličina i
djelatnosti u zaštiti od prijetnji informacijskoj sigurnosti i kontinuitetu poslovanja. Pomažemo u poboljšanju otpornosti i smanjenju potencijalne štete u slučaju incidenata.

Mentorstvo, vođenje & podrška

ISMS

Informacijska Sigurnost

ISO/IEC 27001

ISO / IEC 27001 (ili ISO 27001 kako se često koristi u govoru) vodeća je međunarodna norma upravljanja informacijskom sigurnošću, čija provedba pokazuje da se u organizaciju može vjerovati, jer je implementirala sustav informacijske sigurnosti.

BCMS

Kontinuitet poslovanja

ISO 22301

Planiranje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS) u skladu s ISO 22301 pomaže u upravljanju poslovnim rizicima i omogućava nastavak poslovanja u slučaju incidenata. Možete li učinkovito nastaviti poslovanje nakon požara, potresa ili gubitka najvažnijih kupaca ili dobavljača?

GDPR

General Data 

Protection Regulation

Kako bi usklađenost s GDPR-om bila učinkovita, potrebno je identificirati osobne podatke kao i njihov životni ciklus kroz poslovne procese organizacije (prikupljanje, obrada, pohrana, prijenos, brisanje).

RISK

Upravljanje rizicima

ISO 31000

Rizici su dio svakodnevnog života, pojavljuju se u različitim oblicima i rasponima. Imamo rizike kontinuiteta poslovanja, projektne rizike, tržišne rizike itd. ISO 31000 je međunarodna norma koja utvrđuje skup načela koja treba ispuniti.

CISO

Voditelj informacijske sigurnosti

Usluga outsourcinga voditelja informacijske sigurnosti prilagođena je svim vrstama i veličinama organizacija. Sastoji se od angažiranja stručnjaka za informacijsku sigurnost određeni broj dana ili sati u mjesecu.

DPO

Službenik za zaštitu podataka

Primarna uloga službenika za zaštitu podataka je osigurati da organizacija obrađuje osobne podatke svog osoblja, kupaca ili bilo koje druge osobe (subjekti podataka) u skladu s primjenjivim pravilima i zakonima o zaštiti podataka.